Jump to content

Chmura czyli Cloud hosting

Wszystkie rozwiązania chmurowe oraz ich dostawcy czyli IaaS - Infrastructure as a Service i PaaS - Platform as a Service.
Jeśli masz pytanie o usługi typu SaaS - Software as a Service to również jest to dobre miejsce.

×